CIREX Gjuteri

Din specialist för precisionsgjutning

CIREX is one of the largest steel-casting companies in theCirex är ett av världens största stålgjuterier och använder sig av vax-ursmältnings metoden. Med denna metod kan man producera precisionsgjutgods med hög toleransnoggrannhet och med avancerade geometrier. Denna metod ger också ingenjörerna anmärkningsvärt stor frihet till att designa optimala former och frihet till att välja stållegering. Era specifika önskemål och krav kan införlivas i en gjuten detalj.

holländska gjuteriet

CIREX är ett av världens största precisions gjuterier och är specialiserat på produktion av stålgjutgods komponenter. CIREX har verksamhet i Nederländerna och Tjeckien. Gjuteriet i Nederländerna är det större av de två och har en smältkapacitet på 5000 ton stål per år. På grund av en helt automatiserad process, är vårat Holländska gjuteri perfekt för produktion av stora serier, där en hög kvalitet nivå kan garanteras. CIREX smälter sina egna stållegeringar vilket innebär att nästan alla typer av stål kan gjutas.

Tjeckiska gjuteriet

Det Tjeckiska gjuteriet är specialiserat i att gjuta mindre serier av vaxgjutgods i stål. Man använder en liknande produktionsprocesser som det holländska gjuteriet. Flexibiliteten i produktion är viktigast och kommer i första hand här.  Detta gör att man kan tillverka avancerade och komplicerade gjutgods till marknadsriktiga priser. Totalt finns det fyra halvautomatiska gjutstationer med en total smältkapacitet på 1.000 ton per år.


gietwerk cirex

slutkontroll & bearbetning i tjeckien gjuteri

Denna tjeckiska anläggningen utför slutkontrollen från både det Holländska och Tjeckiska gjuteriet enligt gällande produktspecifikationer. Slutkontrollen inkluderar även enklare bearbetning så som blästring, slipning, fräsning, borrning och gängning. På grund av det faktum att CIREX äger en modern bearbetnings verkstad så kan komponenter som producerats av CIREX levereras färdig för montering. I vår Tjeckiska anläggning kan vi utföra följande processteg:

  • Värme- och ytbehandlingar
  • Kalibrering & Bearbetning
  • Montering av delkomponenter

Processen för precisionsgjutning

Denna produktionsmetod är också känd som vaxursmält- eller vax- gjutgods. Metoden är en av de äldsta gjutteknikerna. Den används ofta eftersom den har följande fördelar:

  • Komplexa former kan gjutas som en enda komponent
  • Produkter med ”under-skärningar” kan gjutas
  • Bearbetningskostnaderna kan reduceras betydligt
  • Släppvinkeln krävs inte
  • Fina toleranser uppnås
  • Ytkvaliten är extremt hög
  • Sist men inte minst, kan nästan alla stållegering gjutas

Gjutgods applikationer

CIREX gjutgods tillämpas i fordons- och flygplansindustrin, läkemedels- och livsmedelsindustrin, processteknik och maskinkonstruktioner över hela världen. Kända tillverkare använder gjutgods som har producerats i CIREX gjuterier. Dessa komponenter återfinns till exempel i motorer, växellådor, färgblandningsmaskiner, balpressar och hydrauliska växellådor.