Precisionsgjutning

CIREX: din partner för precisionsgjutning

Vaxursmältning/precisionsgjutning är mycket lämplig metod för framställning av stålgjutgods med komplexa former och hög dimensionsnoggrannhet och kvalitet.  Dessutom ger det möjligheter till stor frihet i design och materialval av gjutgodset.  Precisionsgjutning är i särklassden den gjutmetod som ger bäst kvalité på marknaden.

Varför välja gjutgods från just cirex?

CIREX är er partner av precisionsgjutning. Vi sätter stort värde på en bra kundrelation, som till stor del avgör framgången för ett projekt. I ett gott samarbete med dig som kund, vill vi agera som er utvecklingspartner, dela våra tankar och idéer om produktdesign, materialval, mätningar eller eventuell bearbetning. Allt detta matchas exakt efter dina behov och önskemål. Målet är att uppnå en optimal precisionsgjutning genom gemensam dialog. CIREX är din partner när det gäller att nå ett lyckat resultat av er gjutning!


Precisionsgjutning

verloren was gieten cirex

Fas 1: Design & produktion av vaxverktyg

Precisionsgjutning börjar med design & produktion av ett vaxverktyg.  Detta verktyg är utvecklat av CIREX ingenjörer och fungerar som ett “negativ” av den slutliga gjutningen.  Från detta vaxverktyg kan man pressa vaxmodeller med mycket fina toleranser och ytegenskaper. Dessa vaxmodeller limmas ihop på ett så kallat ”vax träd”, på vilken en gjutnings tratt är monterad.  I ett senare skede av processen ska stål hällas i tratten.  Beroende på storleken av produktions-serien så installeras vax-verktyget antingen på en manuell eller automatisk vaxpress.

keramische bekleding cirex

Fas 2: Keramik

Efter att vaxmodellerna har limmas ihop till ett komplett träd så ska det förses med ett keramiskt skal. Detta skal är uppbyggt genom att upprepade gånger sänka ner trädet (upp till 7 eller 9 gånger) i en slurry följt av en dusch med keramisk sand. De keramiska skikten härdas därefter i en torkkammare med cirkulerande luft.

Efter torkning av det keramiska skiktet ska man smälta ut vaxet. Detta utförs i en tryckautoklav med het ånga, ca 120 C. Det är från detta processteg som benämningen “vaxursmälta gjutgods” är myntat. Det smälta vaxet kan renas och återanvändas i processen. Det nu återstående keramiska höljet måste genomgå en sintrings process vid 1100 C för att få full styrka. Under sintringen bränner man bort rester av vax som inte lyckats avlägsnas. Skalet får nu den rätta styrkan så att det kan hålla stålet vid gjutning.

gietproces precisie gietwerk

Fas 3: Casting process

Den önskade stållegering smältes i en stor ugn och förbereds för att gjutas vid önskad temperatur.  Det nu sintrade gjutskalet tas direkt från sintringsugnen och förs med en robot arm till gjutstationen där stålet hälls i. Genom den höga temperaturen i stålet och gjutformen letar sig stålet ut i alla delar av formen. När träden har gjutits, måste de kylas på en kyltransportör med skyddande kvävgas.  Därefter avlägsnas det keramiska skalet med hjälp av en helautomatisk vibrations hammare.  Detta tar bort det mesta av det keramiska materialet.

afwerking precisie gietwerk

Fas 4: Finishing & Bearbetning

Eventuella rester av det keramiska höljet avlägsnas med blästring eller vatten jet. I nästa steg sågar eller vibrerar man produkterna av från stålträdet.  Resterna av stålträdet sorteras på legering och kan smältas igen vid nästa gjutning tillfälle.  Slutligen slipar man bort ingöt, bearbetar, kalibrerar och värmebehandlar beroende av kundens behov. Efter slutkontroll är produkterna redo för leverans till ytterligare en nöjd CIREX kund


Precisionsgjutgods inom olika branscher

Precisionsgjutning lämpar sig perfekt för att producera gjutgods i stora och medelstora serier.  Dessa Precisionsgjutgods kan tillämpas på ett brett spektrum av branscher.  CIREX kunder är framförallt verksamma inom följande branscher:

cirex automotive

Fordon

Till kända biltillverkare levererar CIREX precisionsgjutgods som används i motorer, karosser, växellådor och i broms- bränslesystem.  Några exempel av produktområden som CIREX levererar till är: vipparmar (motorer), bränslepumpar (motor) och växelmekanismer (växellåda).

cirex precisie gietwerk

Läkemedel & Livsmedelsindustrin

Inom läkemedel och livsmedelsindustrin levererar CIREX precisionsgjutna komponenter i ett brett sortiment av högkvalitativa komponenter.  Särskilt avgörande i denna bransch är den höga ytfinheten, de fina toleranserna samt tillgången till speciallegeringar i stål.  Särskilt inom livsmedelsindustrin är en hög ytfinhet viktigt för att minimera risken av bakterietillväxt.  Genom att de flesta precisionsgjutgods är tillverkade i rostfritt stål undviker man risk för korrosion (rost). På så sett kan man säkerställa hygienen efter att gjutgodset kommer i kontakt med vatten.  Några exempel av precisionsgjutgods som levereras av CIREX är: impeller för industriella pumpar och kulventiler samt ventilhus för färgblandare.

CIREX petrochemie

Petrokemisk industri

Cirex levererar precisionsgjutna delar till bland annat rotorer och statorer för borrsystem, eller brännarhuvuden som är monterade på gasbrännare.  Noggrannhet och hållbarheten i dessa gjutgods är ofta den avgörande faktorn till varför man väljer just precisionsgjutgods till dessa applikationer.

CIREX procestechnologie

Processteknik

CIREX är en viktig aktör inom processindustrin när det gäller precisionsgjutning.  CIREX har utvecklat många komponenter, som ofta är gjutna i speciellt framtagna legeringar.  Dessa speciallegeringar måsta användas eftersom komponenterna används i miljöer som är antingen korrosiva, utsätta för stora temperaturskillnader eller produkter som krävs hög styrka i kombination med låg vikt.  Några exempel på produkter som levereras av CIREX är: synkrona axlar för hydrauliska system och gallerplattor för filtersystem.