Stålgjuteri

CIREX är ett av de största precisionsgjuterierna i världen av stålgjutgods. Genom flera årtionden med erfarenhet av stålgjutgods, kan vi garantera effektivt producerade högkvalitativa stålgjutgods.  Med gjuterier i Nederländerna och Tjeckien, är CIREX väl representerat i Europa när det gäller metallgjutning.


Stålgjutgods från nederländerna

CIREX gjuteri NL är specialiserat på tillverkning av stora serier av precisionsgjutgods.  Genom att kombinera äkta hantverk med en automatiserad precisionsgjutningsprocess, får man komponenter av hög kvalitet med en mycket konkurrenskraftiga prisnivå.  En god kvalitetsnivå kan garanteras eftersom gjutningsprocessen är helt automatiserad.  Smältkapacitet i vårt holländska gjuteri ligger på 5.000 ton metall per år.

Stålgjutgods från tjeckien

CIREX stålgjuteri CZ är specialiserat på produktion av mindre serier av precisionsgjutning.  Detta moderna gjuteri fungerar på liknande sett som det  i Nederländerna.  Flexibiliteten i produktionen är viktigast och kommer i första hand.  Detta gör att gjuteriet är framgångsrika med att gjuta komplexa gjutgods mot gällande marknadspriser.  Totalt finns det  fyra halvautomatiska gjutlinjer i den tjeckiska anläggningen och en total smältkapacitet på 1.000 ton metall per år.


stålgjutgods i olika legeringar

CIREX utvecklar och producerar stålgjutgods som praktiskt taget kan gjutas i alla stållegeringar. Stål är en legering bestående av järn (Fe) och kol (C), där termen “stål” används för järnlegeringar med en begränsad mängd kol (mindre än 1,9%). När järnet innehåller mer än 2% kol, talar vi om “gjutjärn” istället för stål.

Bredvid de grundläggande elementen i järn (Fe) och kol (C), innehåller stål ofta flera legeringselement såsom: krom, nickel, mangan, kisel eller molybden. Beroende på de olika legeringselement och mängden av dessa element (%) inom stål, kan en unik stållegering skapas. Genom att variera olika legeringsämnen och kvantiteter, kan nästan alla stållegering skapas och gjutas.

Stål kan delas in i tre olika grupper baserat på mängden tillsatta legeringselement:

  • olegerat stål (max 1,5% legeringselement)
  • låglegerade stål (från 1,5% till 5% legeringselement)
  • höglegerat stål (mer än 5% legeringselement)

Rostfritt stål (INOX) är en av de stål typer som CIREX är specialiserade på. Man gjuter stora mängder metall i rostfritt stål. Denna typ av stål är känd för sitt korrosionsmotstånd vid kontakt med aggressiva ämnen och vatten. Förutom elementen järn (Fe) och kol (C) så innehåller även rostfritt stål krom (Cr) och nickel (Ni). För mer information om precisionsgjutgods i rostfritt stål, klicka här!


metallurgiskt hjälp stålgjuteri

En riktig designer börjar med att välja ett lämpligt material genom kunskap om stål.  CIREX metallurger hjälper gärna till att välja ut ett stål som passar för just er tillämpning.  Beroende på tillämpningen bestämmer man den nödvändiga hårdheten, draghållfasthet eller förlängning av stålet. Från dessa förutsättningar kan man sedan välja den legering som passar bäst.  Våra metallurger har omfattande praktiska kunskaper om stållegeringar och metaller, värme & ytbehandlingar och om metallografi.  Har du några specifika frågor?  Då är du välkommen att kontakta CIREX.